no-img
دبیران آنلاین

بایگانی‌های طرح درس روزانه پایه نهم (متوسطه اول) | دبیران آنلاین


دبیران آنلاین
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های طرح درس روزانه پایه نهم (متوسطه اول) | دبیران آنلاین
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی از شکم پایه دهم طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی از شکم پایه دهم طرح درس روزانه


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : پاس مچی از شکم پایه دهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 47    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس مچی در هندبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس مچی در هندبال پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس مچی در هندبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 47    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس معکوس پایه نهم طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس معکوس پایه نهم طرح درس روزانه


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس معکوس پایه نهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 40    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس و دریافت سینه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس و دریافت سینه


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس و دریافت سینه در هندبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس یکدست و دریافت آن پایه متوسطه اول
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس یکدست و دریافت آن پایه متوسطه اول


طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس یکدست و دریافت آن پایه متوسطه اول طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 41    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس یک سوم پایه متوسطه اول
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس یک سوم پایه متوسطه اول


طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس یک سوم پایه متوسطه اول طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 41    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج)موضوع : پاس یکدست سینه پایه نهم ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%db%8c%da%a9%d8%af%d8%b3/
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج)موضوع : پاس یکدست سینه پایه نهم ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%db%8c%da%a9%d8%af%d8%b3/


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج)موضوع : پاس یکدست سینه پایه نهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع : حرکت سی پایه متوسطه اول طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع : حرکت سی پایه متوسطه اول طرح درس روزانه


طرح درس تربیت بدنی موضوع : حرکت سی پایه متوسطه اول طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش حمله مقدماتی (هوایی) پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش حمله مقدماتی (هوایی) پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش حمله مقدماتی (هوایی) پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 44    نویسنده :
طرح درس روزانه براساس طرح درس پیام آسمانی پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس پیام آسمانی پایه نهم


طرح درس روزانه براساس طرح درس پیام آسمانی پایه نهم موضوع درس:: تو را چگونه بشناسم؟ طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 49    نویسنده :
طرح درس سالانه تربیت بدنی سالانه فارسی نهم طرح درس سالانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه تربیت بدنی سالانه فارسی نهم طرح درس سالانه


طرح درس  سالانه تربیت بدنی سالانه فارسی نهم  طرح درس سالانه  سایت تخ صصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 51    نویسنده :
طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی


طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل طرح درس ملی سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 57    نویسنده :
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی با دروازبانی پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی با دروازبانی پایه نهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی با دروازبانی پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 40    نویسنده :
طرح درس روزانه تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : حمله مقدماتی هوایی پایه نهم ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ac-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%ad/
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : حمله مقدماتی هوایی پایه نهم ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ac-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%ad/


طرح درس روزانه تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : حمله مقدماتی هوایی پایه نهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 48    نویسنده :
طرح درس روزانه ریاضی موضوع : توان صحیح پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ریاضی موضوع : توان صحیح پایه نهم


طرح درس روزانه ریاضی موضوع : توان صحیح پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
طرح درس روزانه ریاضی موضوع : نماد علمی پایه نهم  ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%be/
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ریاضی موضوع : نماد علمی پایه نهم  ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%be/


طرح درس روزانه ریاضی موضوع : نماد علمی پایه نهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
طرح درس روزانه ریاضی موضوع : جمع و تفریح و رادیکالها پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ریاضی موضوع : جمع و تفریح و رادیکالها پایه نهم


طرح درس روزانه ریاضی موضوع : جمع و تفریح و رادیکالها پایه نهم  طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 44    نویسنده :
طرح درس روزانه ریاضی موضوع نماد علمی پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ریاضی موضوع نماد علمی پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه


طرح درس روزانه ریاضی موضوع نماد علمی پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه پیام های اسمان اهمیت دین اسلام پایه نهم طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه پیام های اسمان اهمیت دین اسلام پایه نهم طرح درس روزانه


دانلود طرح درس روزانه پیام های اسمان اهمیت دین اسلام پایه نهم   طرح درس روزانه   سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه عربی موضوع : قوانین المرور پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه عربی موضوع : قوانین المرور پایه نهم


دانلود طرح درس روزانه عربی موضوع : قوانین المرور پایه نهم راهنمایی طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه علوم موضوع : کار پایه سوم راهنمایی طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه علوم موضوع : کار پایه سوم راهنمایی طرح درس روزانه


دانلود طرح درس روزانه علوم موضوع : کار پایه سوم راهنمایی طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 53    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه علوم موضوع : زمین و ساخت ورقه ای پایه سوم راهنمایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه علوم موضوع : زمین و ساخت ورقه ای پایه سوم راهنمایی


دانلود طرح درس روزانه علوم موضوع : زمین و ساخت ورقه ای پایه سوم راهنمایی طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 49    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : اعداد گویا پایه سوم راهنمایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : اعداد گویا پایه سوم راهنمایی


دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : اعداد گویا پایه سوم راهنمایی طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : مبحث اعداد پایه نهم متوسطه ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab/
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : مبحث اعداد پایه نهم متوسطه ادامه در http://hmoalem.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab/


دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : مبحث اعداد پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 49    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع :قدر مطلق و محاسبه تقریبی پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع :قدر مطلق و محاسبه تقریبی پایه نهم


دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع :قدر مطلق و محاسبه تقریبی پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : هم نهشتی مثلث ها پایه نهم متوسطه طر
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : هم نهشتی مثلث ها پایه نهم متوسطه طر


دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : هم نهشتی مثلث ها پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 50    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : استدلال و اثبات در هندسه پایه نهم متوسطه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : استدلال و اثبات در هندسه پایه نهم متوسطه


دانلود طرح درس روزانه ریاضی موضوع : استدلال و اثبات در هندسه پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 47    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آموزش فینت راست پایه متوسطه اول
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آموزش فینت راست پایه متوسطه اول


دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آموزش فینت راست پایه متوسطه اول طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
دانلود طرح درس تربیت بدنی موضوع : دفاع روی تور در والیبال پایه نهم متوسطه طر
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس تربیت بدنی موضوع : دفاع روی تور در والیبال پایه نهم متوسطه طر


دانلود طرح درس تربیت بدنی موضوع : دفاع روی تور در والیبال پایه نهم متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه ج بازی در زمین هند بال پایه نهم   /
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ج بازی در زمین هند بال پایه نهم   /


دانلود طرح درس روزانه ج بازی در زمین هند بال پایه نهم     طرح درس روزانه     سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس درهندبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس درهندبال پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس درهندبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 35    نویسنده :
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با پنالتی در هندبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با پنالتی در هندبال پایه نهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با پنالتی در هندبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 36    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس ساعد در والیبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس ساعد در والیبال پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی موضوع : پاس ساعد در والیبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس درهندبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس درهندبال پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : آموزش پاس درهندبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 37    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس یک دست بالا سرپایه نهم طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس یک دست بالا سرپایه نهم طرح درس روزانه


طرح درس تربیت بدنی (فرم ج) موضوع : پاس یک دست بالا سرپایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 37    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع : بال هندلینگ پایه متوسطه اول
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع : بال هندلینگ پایه متوسطه اول


طرح درس تربیت بدنی موضوع : بال هندلینگ پایه متوسطه اول طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 30    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع بال هندلینگ پایه متوسطه اول
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع بال هندلینگ پایه متوسطه اول


طرح درس تربیت بدنی موضوع بال هندلینگ پایه متوسطه اول طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده :
طرح درس سالانه ی فیزیک (۲) و آزمایشگاه پایه متوسطه طرح درس روزانه
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه ی فیزیک (۲) و آزمایشگاه پایه متوسطه طرح درس روزانه


طرح درس سالانه ی فیزیک (۲) و آزمایشگاه پایه متوسطه طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 38    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع : سرویس چکشی والیبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع : سرویس چکشی والیبال پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی موضوع : سرویس چکشی والیبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده :
طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با توپ و زمین هندبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با توپ و زمین هندبال پایه نهم


طرح درس روزانه تربیت بدنی موضوع : آشنایی دانش آموزان با توپ و زمین هندبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 35    نویسنده :
طرح درس تربیت بدنی موضوع دریبل ساکن در بسکتبال پایه نهم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی موضوع دریبل ساکن در بسکتبال پایه نهم


طرح درس تربیت بدنی موضوع دریبل ساکن در بسکتبال پایه نهم طرح درس روزانه سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان فعالیت می کند. انواع طرح درس روزانه و سالانه و طرح درس براساس برنامه ملی را توسط متخصصین و کارشناسان آموزش و پرورش برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است. ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده :
دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کار و فناوری مقطع
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کار و فناوری مقطع


دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  کار و فناوری مقطع نهم   دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی  کار و فناوری مقطع نهم سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
طرح درس ملی کار و فناوری نهم مبحث الگوریتم
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس ملی کار و فناوری نهم مبحث الگوریتم


طرح درس ملی  کار و فناوری نهم مبحث الگوریتم سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخصصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید ادامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 59    نویسنده :
طراحی طرح درس درخواستی شما
۴,۰۰۰ تومان

طراحی طرح درس درخواستی شما


سفارش  با ما خیالتان را از بابت #کارها و #تکالیف مدرسه تون راحت کنید  #سابقه_چندین_ساله  #اقدام_پژوهی  #طرح درس روزانه و سالانه( همه دروس و همه مقطع ) #طرح درس روزانه و سالانه مبتنی بر طرح درس ملی #تولید محتوا #پیک نوروزی #درس پژوهی #پرسش مهر #تولید محتوا #پیک نوروزی #انواع طرح جابر (تمام مقاطع ابتدایی) #طرح تدبیر #طرح تعالی #گزارش تخصصی #راهنمای استخدامی ها #پکیج سوال کل دروس #پیک آدینه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 41    نویسنده :
دانلود طرح درس ملی زبان نهم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس ملی زبان نهم


دانلود طرح درس ملی زبان نهم سایت تخصصی همیار معلم برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان می باشد . انواع نمونه طرح درس روزانه مبتنی بر طرح درس ملی را توسط متخ صصین و کارشناسان  آموزش و پرورش تهیه و تنظیم میکند . از این رو جهت دانلود و خرید انواع نمونه طرح درس روزانه  طرح درس سالانه و طرح درس ملی می توانید اقدام نمایید   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
طرح درس روزانه عربی هنرستان
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه عربی هنرستان


طرح درس روزانه عربی هنرستان قیمت :    ۲هزار تومان نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید. ۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید. ۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و رضایت شما است.   ادامه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 50    نویسنده :
طرح درس عربی سال سوم تجربی موضوع درس : معتل ناقص
۴,۰۰۰ تومان

طرح درس عربی سال سوم تجربی موضوع درس : معتل ناقص


طرح درس  عربی سال سوم تجربی         موضوع درس : معتل ناقص  درس۳          این طرح درس رو می تونید از طریق زیر همین اکنون دانلود کنید … در قالب word قیمت :    ۲۰۰۰تومن نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید. ۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید. ۳- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 39    نویسنده :
بودجه بندی سالانه پیشنهادی درس عربی هفتم – هشتم – نهم (
۴,۰۰۰ تومان

بودجه بندی سالانه پیشنهادی درس عربی هفتم – هشتم – نهم (


بودجه بندی سالانه پیشنهادی درس عربی هفتم – هشتم – نهم ( دوره اول متوسطه) این طرح درس رو می تونید از طریق زیر همین اکنون دانلود کنید … قیمت :    ۲۰۰۰تومن نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید. ۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید. ۳- اعتبار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
دانلود طرح درس سالانه عربی نهم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه عربی نهم


دانلود طرح درس سالانه عربی نهم این طرح درس رو می تونید از طریق زیر همین اکنون دانلود کنید … قیمت :    ۲۰۰۰تومن نکات مهم قبل خرید : ۱- نحوه دریافت به صورت دانلودی هست و شما بعد از پرداخت اینترنتی بلافاصله (اتوماتیک) فایل را می توانید دریافت کنید. ۲- در صورت مشکل با پشتیبانی سایت در تماس باشید. ۳- اعتبار ما در گرو کیفیت خدمات ، تکریم مشتری و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 40    نویسنده :