no-img
دبیران آنلاین

بایگانی‌های تجارب برتر | دبیران آنلاین


دبیران آنلاین
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های تجارب برتر | دبیران آنلاین
تجارب برتر تربیتی خدمتگزار خلاقیت در ارتقای بهداشت فردی دانش آموزانم
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی خدمتگزار خلاقیت در ارتقای بهداشت فردی دانش آموزانم


تجارب برتر تربیتی خدمتگزار خلاقیت در ارتقای بهداشت فردی دانش آموزانم تجارب برتر تربیتی خدمتگزار در راستای خلاقیت در ارتقای بهداشت فردی دانش آموزانم برای دانش آموزان مناسب برای ارائه خدمتگزار به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی خدمتگزار بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۰ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده است و کاربردی ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 97    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس خدمتگزار ایجاد رغبت در دانش آموزان در خوردن شیر و تغذیه مناسب
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس خدمتگزار ایجاد رغبت در دانش آموزان در خوردن شیر و تغذیه مناسب


تجربیات برتر تدریس خدمتگزار ایجاد رغبت در دانش آموزان در خوردن شیر و تغذیه مناسب تجربیات برتر تدریس خدمتگزار در راستای ایجاد رغبت در دانش آموزان در خوردن شیر و تغذیه مناسب برای دانش آموزان مناسب برای ارائه خدمتگزار به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس خدمتگزار بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۵ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 69    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای خدمتگزار بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزانم
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای خدمتگزار بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزانم


ابتکارات فردی و حرفه ای خدمتگزار بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزانم ابتکارات فردی و حرفه ای خدمتگزار در راستای بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزانم برای دانش آموزان مناسب برای ارائه خدمتگزار به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای خدمتگزار بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۷ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 89    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر پیام های آسمانی چگونگی تغییر تفکر و بینش دینی (معنوی) در دانش آموزانم
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر پیام های آسمانی چگونگی تغییر تفکر و بینش دینی (معنوی) در دانش آموزانم


تجربیات برتر تدریس دبیر پیام های آسمانی چگونگی تغییر تفکر و بینش دینی (معنوی) در دانش آموزانم تجربیات برتر تدریس دبیر پیام های آسمانی در راستای چگونگی تغییر تفکر و بینش دینی (معنوی) در دانش آموزانم برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر پیام های آسمانی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر پیام های آسمانی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 64    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تاریخ ایجاد تفکر خلاق در درس تاریخ در ارزشیابی و سنجش
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تاریخ ایجاد تفکر خلاق در درس تاریخ در ارزشیابی و سنجش


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تاریخ ایجاد تفکر خلاق در درس تاریخ در ارزشیابی و سنجش ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تاریخ در راستای ایجاد تفکر خلاق در درس تاریخ در ارزشیابی و سنجش برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر تاریخ به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تاریخ بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 59    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر تاریخ چگونگی اجرای بهینه ارزشیابی ها در درس تاریخ
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر تاریخ چگونگی اجرای بهینه ارزشیابی ها در درس تاریخ


تجربیات برتر تدریس دبیر تاریخ چگونگی اجرای بهینه ارزشیابی ها در درس تاریخ تجربیات برتر تدریس دبیر تاریخ در راستای چگونگی اجرای بهینه ارزشیابی ها در درس تاریخ برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر تاریخ به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر تاریخ بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۱۷ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 67    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر تاریخ چگونگی ارتباط صحیح در فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر تاریخ چگونگی ارتباط صحیح در فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی


تجارب برتر تربیتی دبیر تاریخ چگونگی ارتباط صحیح در فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی تجارب برتر تربیتی دبیر تاریخ در راستای چگونگی ارتباط صحیح در فرایند یاددهی یادگیری و ارزشیابی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر تاریخ به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی دبیر تاریخ بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۱۹ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 66    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تربیت بدنی ترغیب دانش آموزانم به فعالیت های بدنی به کمک حیاط پویا
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تربیت بدنی ترغیب دانش آموزانم به فعالیت های بدنی به کمک حیاط پویا


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تربیت بدنی ترغیب دانش آموزانم به فعالیت های بدنی به کمک حیاط پویا ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تربیت بدنی در راستای ترغیب دانش آموزانم به فعالیت های بدنی به کمک حیاط پویا برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر تربیت بدنی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر تربیت بدنی بسیار جالب و تکمیل در فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 61    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر تربیت بدنی خلاقیت در ترغیب دانش آموزانم به ورزش
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر تربیت بدنی خلاقیت در ترغیب دانش آموزانم به ورزش


تجربیات برتر تدریس دبیر تربیت بدنی خلاقیت در ترغیب دانش آموزانم به ورزش تجربیات برتر تدریس دبیر تربیت بدنی در راستای خلاقیت در ترغیب دانش آموزانم به ورزش برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر تربیت بدنی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر تربیت بدنی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۹ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 60    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر تربیت بدنی :چگونگی کنترل وزن دانش آموزم با فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر تربیت بدنی :چگونگی کنترل وزن دانش آموزم با فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب


تجارب برتر تربیتی دبیر تربیت بدنی :چگونگی کنترل وزن دانش آموزم با فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب تجارب برتر تربیتی دبیر تربیت بدنی تجارب برتر تربیتی دبیر تربیت بدنی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۲ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده است و کاربردی ، بدیع و قابل تعمیم است و موارد مورد نیاز با ابتکارات فردی و حرفه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 114    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر جغرافیا تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر جغرافیا تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر جغرافیا تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر جغرافیا در راستای تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر جغرافیا به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر جغرافیا بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۶ صفحه بوسیله تیم تخصصی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 54    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر جغرافیا علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر جغرافیا علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا


تجربیات برتر تدریس دبیر جغرافیا علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا تجربیات برتر تدریس دبیر جغرافیا در راستای علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر جغرافیا به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر جغرافیا بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 70    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر دین و زندگی خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر دین و زندگی خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر دین و زندگی خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر دین و زندگی در راستای خلاقیت در چگونگی تقویت تربیت دینی در دانش آموزانم برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر دین و زندگی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر دین و زندگی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 63    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر دین و زندگی ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر دین و زندگی ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی


تجربیات برتر تدریس دبیر دین و زندگی ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی تجربیات برتر تدریس دبیر دین و زندگی در راستای ترغیب دانش آموزم و نهادینه کردن مسائل دینی و معنوی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر دین و زندگی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر دین و زندگی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 65    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر ریاضی افزایش انگیزه دانش آموزانم با تغییرروش تدریس ازسنتی به فعال
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر ریاضی افزایش انگیزه دانش آموزانم با تغییرروش تدریس ازسنتی به فعال


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر ریاضی افزایش انگیزه دانش آموزانم با تغییرروش تدریس ازسنتی به فعال ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر ریاضی در راستای افزایش انگیزه دانش آموزانم با تغییرروش تدریس ازسنتی به فعال برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر ریاضی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر ریاضی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 65    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زبان انگلیسی علاقه مند نمودن دانش آموزان به مفاهیم انگلیسی و ارزشیابی به کمک هوش هیجانی
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زبان انگلیسی علاقه مند نمودن دانش آموزان به مفاهیم انگلیسی و ارزشیابی به کمک هوش هیجانی


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زبان انگلیسی علاقه مند نمودن دانش آموزان به مفاهیم انگلیسی و ارزشیابی به کمک هوش هیجانی ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زبان انگلیسی در راستای علاقه مند نمودن دانش آموزان به مفاهیم انگلیسی و ارزشیابی به کمک هوش هیجانی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر زبان انگلیسی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زبان انگلیسی بسیار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 55    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر زبان انگلیسی چگونگی ترغیب دانش آموزان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر زبان انگلیسی چگونگی ترغیب دانش آموزان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی


تجربیات برتر تدریس دبیر زبان انگلیسی چگونگی ترغیب دانش آموزان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی تجربیات برتر تدریس دبیر زبان انگلیسی در راستای چگونگی ترغیب دانش آموزان به خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر زبان انگلیسی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر زبان انگلیسی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 71    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زیست ارتقای فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زیست ارتقای فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زیست ارتقای فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زیست در راستای ارتقای فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر زیست به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر زیست بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۷ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 72    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر زیست ترغیب دانش آموز محور به مفاهیم و ارزشیابی زیست شناسی
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر زیست ترغیب دانش آموز محور به مفاهیم و ارزشیابی زیست شناسی


تجربیات برتر تدریس دبیر زیست ترغیب دانش آموز محور به مفاهیم و ارزشیابی زیست شناسی تجربیات برتر تدریس دبیر زیست در راستای ترغیب دانش آموز محور به مفاهیم و ارزشیابی زیست شناسی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر زیست به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر زیست بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۳ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 78    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر شیمی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر شیمی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر شیمی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر شیمی در راستای ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر شیمی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر شیمی بسیار جالب و تکمیل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 48    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر شیمی پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر شیمی پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it


تجربیات برتر تدریس دبیر شیمی پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it تجربیات برتر تدریس دبیر شیمی در راستای پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر شیمی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر شیمی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در …….صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 74    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر شیمی افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر شیمی افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات


تجارب برتر تربیتی دبیر شیمی افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات تجارب برتر تربیتی دبیر شیمی در راستای افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر شیمی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی دبیر شیمی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در …….صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 79    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر علوم تجربی خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم برای دانش آموزان
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر علوم تجربی خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم برای دانش آموزان


تجارب برتر تربیتی دبیر علوم تجربی خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم برای دانش آموزان تجارب برتر تربیتی دبیر علوم تجربی در راستای خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم برای دانش آموزان برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر علوم تجربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی دبیر علوم تجربی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۰ صفحه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 69    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر علوم تجربی خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر علوم تجربی خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم


تجربیات برتر تدریس دبیر علوم تجربی خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم تجربیات برتر تدریس دبیر علوم تجربی در راستای خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر علوم تجربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر علوم تجربی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۱ صفحه بوسیله تیم تخصصی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 71    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر علوم تجربی ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر علوم تجربی ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر علوم تجربی ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر علوم تجربی در راستای ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر علوم تجربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر علوم تجربی بسیار جالب و تکمیل در فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 51    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر عربی تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی تجارب برتر تربیتی دبیر عربی در راستای تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر عربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر عربی تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی تجارب برتر تربیتی دبیر عربی در راستای تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر عربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای


تجارب برتر تربیتی دبیر عربی تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی تجارب برتر تربیتی دبیر عربی در راستای تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر عربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی دبیر عربی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۷ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده است و کاربردی ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 99    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر عربی پیشگیری از افت تحصیلی عربی به کمک راهبرد خلاقانه
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر عربی پیشگیری از افت تحصیلی عربی به کمک راهبرد خلاقانه


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر عربی پیشگیری از افت تحصیلی عربی به کمک راهبرد خلاقانه ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر عربی در راستای پیشگیری از افت تحصیلی عربی به کمک راهبرد خلاقانه برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر عربی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر عربی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۵ صفحه بوسیله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 65    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فلسفه و منطق جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فلسفه و منطق جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فلسفه و منطق جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فلسفه و منطق در راستای جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر فلسفه و منطق به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فلسفه و منطق بسیار جالب و تکمیل در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 59    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر کار و فناوری شناسایی خلاقیت و توانمندی های فردی دانش آموزان با توجه به درس کار و فناوری
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر کار و فناوری شناسایی خلاقیت و توانمندی های فردی دانش آموزان با توجه به درس کار و فناوری


تجارب برتر تربیتی دبیر کار و فناوری شناسایی خلاقیت و توانمندی های فردی دانش آموزان با توجه به درس کار و فناوری تجارب برتر تربیتی دبیر کار و فناوری در راستای شناسایی خلاقیت و توانمندی های فردی دانش آموزان با توجه به درس کار و فناوری برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر کار و فناوری به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی دبیر کار و فناوری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 104    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر کار و فناوری ارتقای سطح علمی در کار و فناوری به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر کار و فناوری ارتقای سطح علمی در کار و فناوری به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی


تجربیات برتر تدریس دبیر کار و فناوری ارتقای سطح علمی در کار و فناوری به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی تجربیات برتر تدریس دبیر کار و فناوری در راستای ارتقای سطح علمی در کار و فناوری به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر کار و فناوری به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر کار و فناوری بسیار جالب و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 65    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری در راستای بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر کار و فناوری به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری بسیار جالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر فیزیک خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر فیزیک خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان


تجربیات برتر تدریس دبیر فیزیک خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان تجربیات برتر تدریس دبیر فیزیک در راستای خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر فیزیک به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر فیزیک بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۳ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 74    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فیزیک تسهیل درک مفاهیم فیزیک برای دانش آموزان
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فیزیک تسهیل درک مفاهیم فیزیک برای دانش آموزان


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فیزیک تسهیل درک مفاهیم فیزیک برای دانش آموزان ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فیزیک در راستای تسهیل درک مفاهیم فیزیک برای دانش آموزان برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر فیزیک به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فیزیک بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۴ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 63    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی خلاقیت در کاهش سوء استفاده از آسیب های فضای مجازی
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی خلاقیت در کاهش سوء استفاده از آسیب های فضای مجازی


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی خلاقیت در کاهش سوء استفاده از آسیب های فضای مجازی ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی در راستای خلاقیت در کاهش سوء استفاده از آسیب های فضای مجازی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر مطالعات اجتماعی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 62    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر مطالعات اجتماعی راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر مطالعات اجتماعی راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی


تجربیات برتر تدریس دبیر مطالعات اجتماعی راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی تجربیات برتر تدریس دبیر مطالعات اجتماعی در راستای راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر کار و فناوری به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر مطالعات اجتماعی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۵ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 98    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر مطالعات اجتماعی چگونه می توانیم با ایجاد فکر و اندیشه در کودکانمان به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی دست یابیم؟
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر مطالعات اجتماعی چگونه می توانیم با ایجاد فکر و اندیشه در کودکانمان به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی دست یابیم؟


تجارب برتر تربیتی دبیر مطالعات اجتماعی چگونه می توانیم با ایجاد فکر و اندیشه در کودکانمان به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی دست یابیم؟ تجارب برتر تربیتی دبیر مطالعات اجتماعی در راستای چگونه می توانیم با ایجاد فکر و اندیشه در کودکانمان به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی دست یابیم؟ برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر مطالعات اجتماعی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 66    نویسنده :
ابتکارات حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات و علوم اجتماعی
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات و علوم اجتماعی


ابتکارات حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات و علوم اجتماعی ابتکارات حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی در راستای تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات و علوم اجتماعی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر کار و فناوری به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 56    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر هنر ایجاد انگیزه وحس وطن پرستی با استفاده از لوازم التحریر وطنی
۴,۰۰۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر هنر ایجاد انگیزه وحس وطن پرستی با استفاده از لوازم التحریر وطنی


ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر هنر ایجاد انگیزه وحس وطن پرستی با استفاده از لوازم التحریر وطنی ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر هنر در راستای ایجاد انگیزه وحس وطن پرستی با استفاده از لوازم التحریر وطنی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر هنر به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر هنر بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 52    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی دبیر هنر افزایش خلاقیت در هنر را در دانش آموزانم
۴,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی دبیر هنر افزایش خلاقیت در هنر را در دانش آموزانم


تجارب برتر تربیتی دبیر هنر افزایش خلاقیت در هنر را در دانش آموزانم تجارب برتر تربیتی دبیر هنر در راستای افزایش خلاقیت در هنر را در دانش آموزانم برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر هنر به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی دبیر هنر بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۶ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 67    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس دبیر هنر خلاقیت در بهبود خط تحریری دانش آموزان
۴,۰۰۰ تومان

تجربیات برتر تدریس دبیر هنر خلاقیت در بهبود خط تحریری دانش آموزان


تجربیات برتر تدریس دبیر هنر خلاقیت در بهبود خط تحریری دانش آموزان تجربیات برتر تدریس دبیر هنر در راستای خلاقیت در بهبود خط تحریری دانش آموزان برای دانش آموزان مناسب برای ارائه دبیر هنر به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر هنر بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۶ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 71    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس مدیر اخلاق حرفه ای مدیریت و نقش آن در بهبود کیفیت آموزشی
۰ تومان

تجربیات برتر تدریس مدیر اخلاق حرفه ای مدیریت و نقش آن در بهبود کیفیت آموزشی


تجربیات برتر تدریس مدیر اخلاق حرفه ای مدیریت و نقش آن در بهبود کیفیت آموزشی تجربیات برتر تدریس مدیر در راستای اخلاق حرفه ای مدیریت و نقش آن در بهبود کیفیت آموزشی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه مدیر به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر مدیر بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۴۰ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 81    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی مدیر چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه
۰ تومان

تجارب برتر تربیتی مدیر چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه


تجارب برتر تربیتی مدیر چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه تجارب برتر تربیتی مدیر در راستای چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه برای دانش آموزان مناسب برای ارائه مدیر به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی مدیر بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۹ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده است و کاربردی ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 73    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای سرپرست خوابگاه آموزش زندگی اجتماعی و سازگاری با اخلاق متفاوت در خوابگاه
۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای سرپرست خوابگاه آموزش زندگی اجتماعی و سازگاری با اخلاق متفاوت در خوابگاه


ابتکارات فردی و حرفه ای سرپرست خوابگاه آموزش زندگی اجتماعی و سازگاری با اخلاق متفاوت در خوابگاه ابتکارات فردی و حرفه ای سرپرست خوابگاه در راستای آموزش زندگی اجتماعی و سازگاری با اخلاق متفاوت در خوابگاه برای دانش آموزان مناسب برای ارائه سرپرست خوابگاه به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای سرپرست خوابگاه بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۰ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 67    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس سرپرست خوابگاه خلاقیت در افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه
۰ تومان

تجربیات برتر تدریس سرپرست خوابگاه خلاقیت در افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه


تجربیات برتر تدریس سرپرست خوابگاه خلاقیت در افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه تجربیات برتر تدریس سرپرست خوابگاه در راستای خلاقیت در افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه برای دانش آموزان مناسب برای ارائه سرپرست خوابگاه به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر سرپرست خوابگاه بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۸ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 69    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس مربی بهداشت ترغیب دانش آموزان به بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن
۰ تومان

تجربیات برتر تدریس مربی بهداشت ترغیب دانش آموزان به بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن


تجربیات برتر تدریس مربی بهداشت ترغیب دانش آموزان به بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن تجربیات برتر تدریس مربی بهداشت در راستای ترغیب دانش آموزان به بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن برای دانش آموزان مناسب برای ارائه مربی بهداشت به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس مربی بهداشت بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۶ صفحه بوسیله تیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 75    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس مشاور خلاقیت در بهبود نقش تربیتی معلمان در جایگاه مشاور
۰ تومان

تجربیات برتر تدریس مشاور خلاقیت در بهبود نقش تربیتی معلمان در جایگاه مشاور


تجربیات برتر تدریس مشاور خلاقیت در بهبود نقش تربیتی معلمان در جایگاه مشاور تجربیات برتر تدریس مشاور در راستای خلاقیت در بهبود نقش تربیتی معلمان در جایگاه مشاور برای دانش آموزان مناسب برای ارائه مشاور به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس دبیر مشاور بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۰ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان تنظیم شده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 67    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور حل مشکل اخلاقی و رفتاری دانش آموز به کمک ابتکارات خلاقانه
۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور حل مشکل اخلاقی و رفتاری دانش آموز به کمک ابتکارات خلاقانه


ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور حل مشکل اخلاقی و رفتاری دانش آموز به کمک ابتکارات خلاقانه ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور در راستای حل مشکل اخلاقی و رفتاری دانش آموز به کمک ابتکارات خلاقانه برای دانش آموزان مناسب برای ارائه مشاور به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۰ صفحه بوسیله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 57    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی معاون اجرایی خلاقیت در آموزش صرفه جویی و مدیریت درآمد ها
۰ تومان

تجارب برتر تربیتی معاون اجرایی خلاقیت در آموزش صرفه جویی و مدیریت درآمد ها


تجارب برتر تربیتی معاون اجرایی خلاقیت در آموزش صرفه جویی و مدیریت درآمد ها تجارب برتر تربیتی معاون اجرایی در راستای خلاقیت در آموزش صرفه جویی و مدیریت درآمد ها برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون آموزشی به عنوان ابتکارات فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی معاون اجرایی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۵ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 68    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس معاون اجرایی آموزش خود مراقبتی با توجه به طرح سفیران سلامت
۰ تومان

تجربیات برتر تدریس معاون اجرایی آموزش خود مراقبتی با توجه به طرح سفیران سلامت


تجربیات برتر تدریس معاون اجرایی آموزش خود مراقبتی با توجه به طرح سفیران سلامت تجربیات برتر تدریس معاون اجرایی در راستای آموزش خود مراقبتی با توجه به طرح سفیران سلامت برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون آموزشی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس معاون اجرایی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۳۴ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 59    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان
۰ تومان

تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان


تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی در راستای آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون آموزشی به عنوان ابتکارات فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۳ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 85    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون عمومی استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی
۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای معاون عمومی استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی


ابتکارات فردی و حرفه ای معاون عمومی استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی ابتکارات فردی و حرفه ای معاون عمومی در راستای استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون عمومی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 60    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی معاون عمومی استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی دانش آموزان
۰ تومان

تجارب برتر تربیتی معاون عمومی استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی دانش آموزان


تجارب برتر تربیتی معاون عمومی استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی دانش آموزان تجارب برتر تربیتی معاون عمومی در راستای استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی دانش آموزان برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون عمومی به عنوان ابتکارات فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی معاون عمومی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۰ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 72    نویسنده :
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی
۰ تومان

ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی


ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی در راستای ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون فنی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۲ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 64    نویسنده :
تجربیات برتر تدریس معاون فنی توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود
۰ تومان

تجربیات برتر تدریس معاون فنی توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود


تجربیات برتر تدریس معاون فنی توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود تجربیات برتر تدریس معاون فنی در راستای توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون فنی به عنوان ابتکارت فردی و حرفه ای تجربیات برتر تدریس معاون فنی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۱ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 58    نویسنده :
تجارب برتر تربیتی معاون فنی ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری
۰ تومان

تجارب برتر تربیتی معاون فنی ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری


تجارب برتر تربیتی معاون فنی ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری تجارب برتر تربیتی معاون فنی در راستای ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری برای دانش آموزان مناسب برای ارائه معاون فنی به عنوان ابتکارات فردی و حرفه ای تجارب برتر تربیتی معاون فنی بسیار جالب و تکمیل در فرمت ورد و با قابلیت ویرایش در ۲۰ صفحه بوسیله تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸   بازدید : 81    نویسنده :