no-img
دبیران آنلاین

بایگانی‌های الگوی برتر تدریس | دبیران آنلاین


دبیران آنلاین
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های الگوی برتر تدریس | دبیران آنلاین
سناریو و الگوی تدریس پایه اول ابتدایی درس علوم با موضوع آهنربا
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه اول ابتدایی درس علوم با موضوع آهنربا


سناریو و الگوی تدریس پایه اول ابتدایی درس علوم با موضوع آهنربا سناریو و الگوی تدریس پایه اول ابتدایی درس علوم با موضوع آهنربا با فرمت ورد و قابل ویرایش در۳۱ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه اول ابتدایی  با موضوع آهنربا تایید و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 75    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه اول درس علوم با موضوع حرکت زندگی با کدام راحت تر است؟
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه اول درس علوم با موضوع حرکت زندگی با کدام راحت تر است؟


سناریو و الگوی تدریس پایه اول درس علوم با موضوع حرکت زندگی با کدام راحت تر است؟ سناریو و الگوی تدریس پایه اول درس علوم با موضوع حرکت زندگی با کدام راحت تر است؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 53    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان درس ریاضی با موضوع الگویابی
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان درس ریاضی با موضوع الگویابی


الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان درس ریاضی با موضوع الگویابی الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان درس ریاضی با موضوع الگویابی با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان  با موضوع الگویابی تایید و همه محتویات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸


الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸ الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی  با موضوع آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 41    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم


الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس کلاس اول  با موضوع لوح سوم تایید و همه محتویات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه


الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی  با موضوع اندازه تایید و همه محتویات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷


سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷ سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۲ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس اول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 44    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما


سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه اول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 41    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق


الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۷  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه اول  با موضوع تفریق تایید و همه محتویات آن را بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان


سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۵ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی  با موضوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس اول دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع جنگل گ گ
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس اول دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع جنگل گ گ


الگوی برتر تدریس کلاس اول دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع جنگل گ گ الگوی برتر تدریس کلاس اول دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع جنگل گ گ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان


سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس اول  با موضوع فایده گیاهان تایید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول


سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 51    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی


سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم


سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 70    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی


سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 63    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال


سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۳  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 39    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها


سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۷ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه دوم ابتدایی درس علوم با موضوع انواع صداها
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه دوم ابتدایی درس علوم با موضوع انواع صداها


الگوی برتر تدریس پایه دوم ابتدایی درس علوم با موضوع انواع صداها الگوی برتر تدریس پایه دوم ابتدایی درس علوم با موضوع انواع صداها با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه دوم ابتدایی  با موضوع انواع صداها تایید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 39    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه دوم درس علوم با موضوع برای جشن آماده شویم
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه دوم درس علوم با موضوع برای جشن آماده شویم


الگوی برتر تدریس پایه دوم درس علوم با موضوع برای جشن آماده شویم الگوی برتر تدریس پایه دوم درس علوم با موضوع برای جشن آماده شویم با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه دوم  با موضوع برای جشن آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس دوم درس علوم با موضوع زندگی ما و گردش زمین
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس دوم درس علوم با موضوع زندگی ما و گردش زمین


الگوی برتر تدریس کلاس دوم درس علوم با موضوع زندگی ما و گردش زمین الگوی برتر تدریس کلاس دوم درس علوم با موضوع زندگی ما و گردش زمین با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۱  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس کلاس دوم  با موضوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 35    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس دوم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کوشا و نوشا
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس دوم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کوشا و نوشا


الگوی برتر تدریس کلاس دوم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کوشا و نوشا الگوی برتر تدریس کلاس دوم دبستان درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع کوشا و نوشا  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه دوم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع خدای مهربان
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه دوم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع خدای مهربان


الگوی برتر تدریس پایه دوم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع خدای مهربان الگوی برتر تدریس پایه دوم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع خدای مهربان  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۷  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس دوم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع آموزش جمله سازی
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس دوم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع آموزش جمله سازی


الگوی برتر تدریس کلاس دوم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع آموزش جمله سازی الگوی برتر تدریس کلاس دوم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع آموزش جمله سازی با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۷  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 35    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع شهر ما خانه ما
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع شهر ما خانه ما


سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع شهر ما خانه ما سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع شهر ما خانه ما  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع اگر جنگل نباشد
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع اگر جنگل نباشد


سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع اگر جنگل نباشد سناریو و الگوی تدریس پایه سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع اگر جنگل نباشد  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 37    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع بچه های کانون
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع بچه های کانون


سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع بچه های کانون سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع بچه های کانون  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دریا ها
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دریا ها


سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دریا ها سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع دریا ها  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم دبستان درس علوم با موضوع اندام های حرکتی
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم دبستان درس علوم با موضوع اندام های حرکتی


سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم دبستان درس علوم با موضوع اندام های حرکتی سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم دبستان درس علوم با موضوع اندام های حرکتی  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  سناریو و الگوی تدریس کلاس سوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه سوم دبستان درس علوم با موضوع آب بر روی زمین
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه سوم دبستان درس علوم با موضوع آب بر روی زمین


سناریو و الگوی تدریس پایه سوم دبستان درس علوم با موضوع آب بر روی زمین سناریو و الگوی تدریس پایه سوم دبستان درس علوم با موضوع آب بر روی زمین  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 44    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی درس علوم با موضوع دستگاه گوارش
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی درس علوم با موضوع دستگاه گوارش


الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی درس علوم با موضوع دستگاه گوارش الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی درس علوم با موضوع دستگاه گوارش  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  الگوی برتر تدریس پایه سوم ابتدایی با موضوع دستگاه گوارش تایید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان درس ریاضی با موضوع تفریق با انتقال
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان درس ریاضی با موضوع تفریق با انتقال


الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان درس ریاضی با موضوع تفریق با انتقال  الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان درس ریاضی با موضوع تفریق با انتقال  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  الگوی برتر تدریس کلاس سوم دبستان با موضوع تفریق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی درس قرآن با موضوع آموزش قرآن کریم
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی درس قرآن با موضوع آموزش قرآن کریم


الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی درس قرآن با موضوع آموزش قرآن کریم  الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی درس قرآن با موضوع آموزش قرآن کریم  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با  الگوی برتر تدریس کلاس سوم ابتدایی با موضوع آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه سوم درس ریاضی با موضوع گوشه
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه سوم درس ریاضی با موضوع گوشه


الگوی برتر تدریس پایه سوم درس ریاضی با موضوع گوشه الگوی برتر تدریس پایه سوم درس ریاضی با موضوع گوشه  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه سوم با موضوع گوشه تایید و همه محتویات آن را بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 36    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس سوم درس ریاضی با موضوع ضرب اعداد یک رقمی
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس سوم درس ریاضی با موضوع ضرب اعداد یک رقمی


الگوی برتر تدریس کلاس سوم درس ریاضی با موضوع ضرب اعداد یک رقمی الگوی برتر تدریس کلاس سوم درس ریاضی با موضوع ضرب اعداد یک رقمی  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس کلاس سوم با موضوع ضرب اعداد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان درس قرآن با موضوع تمرین تشدید
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان درس قرآن با موضوع تمرین تشدید


الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان درس قرآن با موضوع تمرین تشدید الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان درس قرآن با موضوع تمرین تشدید  با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹  صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه سوم دبستان با موضوع تمرین تشدید تایید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 35    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اعداد اعشاری
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اعداد اعشاری


سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اعداد اعشاری سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اعداد اعشاری   با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۴۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم ابتدایی  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 39    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم درس ریاضی با موضوع کسر های مساوی
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم درس ریاضی با موضوع کسر های مساوی


سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم درس ریاضی با موضوع کسر های مساوی سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم درس ریاضی با موضوع کسر های مساوی   با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۶ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم  با موضوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 50    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم درس ریاضی با موضوع آموزش مفهوم کسر
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم درس ریاضی با موضوع آموزش مفهوم کسر


سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم درس ریاضی با موضوع آموزش مفهوم کسر سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم درس ریاضی با موضوع آموزش مفهوم کسر   با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۱ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم  با موضوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 36    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خواص مستطیل
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خواص مستطیل


سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خواص مستطیل سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خواص مستطیل   با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 40    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان درس ریاضی با موضوع رسم نیمساز
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان درس ریاضی با موضوع رسم نیمساز


سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان درس ریاضی با موضوع رسم نیمساز سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان درس ریاضی با موضوع رسم نیمساز   با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۸ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 67    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم دبستان درس علوم با موضوع آشنایی با انواع آینه ها
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم دبستان درس علوم با موضوع آشنایی با انواع آینه ها


سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم دبستان درس علوم با موضوع آشنایی با انواع آینه ها سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم دبستان درس علوم با موضوع آشنایی با انواع آینه ها با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 39    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع انرژی نیاز هر روز ما
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع انرژی نیاز هر روز ما


الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع انرژی نیاز هر روز ما الگوی برتر تدریس پایه چهارم ابتدایی درس علوم با موضوع انرژی نیاز هر روز ما با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۱ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه چهارم درس علوم با موضوع انتقال مواد در بدن
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه چهارم درس علوم با موضوع انتقال مواد در بدن


الگوی برتر تدریس پایه چهارم درس علوم با موضوع انتقال مواد در بدن الگوی برتر تدریس پایه چهارم درس علوم با موضوع انتقال مواد در بدن با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۶ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 51    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس چهارم درس علوم با موضوع سنگ ها
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس چهارم درس علوم با موضوع سنگ ها


الگوی برتر تدریس کلاس چهارم درس علوم با موضوع سنگ ها الگوی برتر تدریس کلاس چهارم درس علوم با موضوع سنگ ها با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 31    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه چهارم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع باغچه اطفال
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه چهارم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع باغچه اطفال


الگوی برتر تدریس پایه چهارم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع باغچه اطفال الگوی برتر تدریس پایه چهارم دبستان ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع باغچه اطفال با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 29    نویسنده :
الگوی برتر تدریس کلاس چهارم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع ابوعلی سینا
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس کلاس چهارم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع ابوعلی سینا


الگوی برتر تدریس کلاس چهارم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع ابوعلی سینا الگوی برتر تدریس کلاس چهارم ابتدایی ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع ابوعلی سینا با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۶ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 70    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟


سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟ سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع آیا مولکول ها حرکت می کنند؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۲ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 49    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها


سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم درس علوم با موضوع باکتری ها با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جاندارن ساده
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جاندارن ساده


سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جاندارن ساده سناریو و الگوی تدریس پایه پنجم دبستان درس علوم با موضوع جاندارن ساده با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۹ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 47    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها


سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم دبستان درس علوم با موضوع جلبک ها با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 35    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن


سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم درس علوم با موضوع دستگاه عصبی بدن با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با سناریو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده :
سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین
۵,۰۰۰ تومان

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین


سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع حرکت های زمین با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخشپذیری
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخشپذیری


الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخشپذیری الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخشپذیری با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با الگوی برتر تدریس پایه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 38    نویسنده :
الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد
۵,۰۰۰ تومان

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد


الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۰ صفحه دانلود فایل پژوهشی معلمان آموزش و پرورش تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت الگوی برتر تدریس را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد.در این مورد هم سناریو و الگوی تدریس را در رابطه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 60    نویسنده :