no-img
دبیران آنلاین

بایگانی‌های آزمون های عملکردی | دبیران آنلاین


دبیران آنلاین
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های آزمون های عملکردی | دبیران آنلاین
تکلیف مهارت محور اول ابتدایی به همراه نمونه سوالات پایه اول دبستان
۰ تومان

تکلیف مهارت محور اول ابتدایی به همراه نمونه سوالات پایه اول دبستان


آنچه در تکلیف مهارت محور اول ابتدایی به همراه نمونه سوالات پایه اول دبستان وجود دارد عبارت است از: تکلیف مهارت محور اول ابتدایی به همراه نمونه سوالات پایه اول دبستان نمونه ای کامل در فضای مجازی جهت استفاده عزیزان به صورت کامل نکته ای پیرامون تکلیف مهارت محور اول ابتدایی به همراه نمونه سوالات پایه اول دبستان بانک فایل پژوهشی معلمان با گردآوری نمونه های کامل و دقیق نمونه سوالات و تکلیف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 48    نویسنده : mohsen
آزمون عملکردی فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات فارسی پایه اول دبستان
۰ تومان

آزمون عملکردی فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات فارسی پایه اول دبستان


آزمون عملکردی فارسی اول ابتدایی نکته ای پیرامون آزمون عملکردی فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات فارسی پایه اول دبستان بانک فایل پژوهشی معلمان با گردآوری نمونه های کامل و دقیق سوالات و آزمون عملکردی درسی در این مورد به گرد آوری و تدوین آزمون عملکردی فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات فارسی پایه اول دبستان پرداخته است.آزمون عملکردی فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات فارسی پایه اول دبستان یک فایل آموزشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 36    نویسنده : mohsen
آزمون عملکردی نگارش فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات نگارش فارسی پایه اول دبستان
۰ تومان

آزمون عملکردی نگارش فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات نگارش فارسی پایه اول دبستان


آنچه در آزمون عملکردی نگارش فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات نگارش فارسی پایه اول دبستان وجود دارد عبارت است از: نکته ای پیرامون آزمون عملکردی نگارش فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات نگارش فارسی پایه اول دبستان بانک فایل پژوهشی معلمان با گردآوری نمونه های کامل و دقیق سوالات و آزمون عملکردی درسی در این مورد به گرد آوری و تدوین آزمون عملکردی نگارش فارسی اول ابتدایی به همراه سوالات نگارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 39    نویسنده : mohsen
آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه اول دبستان
۰ تومان

آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه اول دبستان


آنچه در آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه اول دبستان وجود دارد عبارت است از: نکته ای پیرامون آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه اول دبستان بانک فایل پژوهشی دبیران آنلاین با گردآوری نمونه های کامل و دقیق سوالات و آزمون عملکردی درسی در این مورد به گرد آوری و تدوین آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه اول دبستان پرداخته است.آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده : mohsen
آزمون عملکردی علوم اول ابتدایی به همراه سوالات علوم تجربی
۰ تومان

آزمون عملکردی علوم اول ابتدایی به همراه سوالات علوم تجربی


آزمون عملکردی علوم اول ابتدایی نکته ای پیرامون آزمون عملکردی علوم تجربی اول ابتدایی به همراه سوالات علوم تجربی پایه اول دبستان بانک فایل پژوهشی معلمان با گردآوری نمونه های کامل و دقیق سوالات و آزمون عملکردی درسی در این مورد به گرد آوری و تدوین آزمون عملکردی علوم تجربی اول ابتدایی به همراه سوالات علوم تجربی پایه اول دبستان پرداخته است.آزمون عملکردی علوم تجربی اول ابتدایی به همراه سوالات علوم تجربی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 34    نویسنده : mohsen
آزمون عملکردی آموزش قرآن پایه اول ابتدایی به همراه سوالات آموزش قرآن
۰ تومان

آزمون عملکردی آموزش قرآن پایه اول ابتدایی به همراه سوالات آموزش قرآن


آزمون عملکردی آموزش قرآن اول ابتدایی نکته ای پیرامون آزمون عملکردی آموزش قرآن اول ابتدایی به همراه سوالات آموزش قرآن پایه اول دبستان بانک فایل پژوهشی معلمان با گردآوری نمونه های کامل و دقیق سوالات و آزمون عملکردی درسی در این مورد به گرد آوری و تدوین آزمون عملکردی آموزش قرآن اول ابتدایی به همراه سوالات آموزش قرآن پایه اول دبستان پرداخته است.آزمون عملکردی آموزش قرآن اول ابتدایی به همراه سوالات آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 25    نویسنده : mohsen
آزمون عملکردی ریاضی پنجم ابتدایی پایه پنجم دبستان
۰ تومان

آزمون عملکردی ریاضی پنجم ابتدایی پایه پنجم دبستان


آزمون عملکردی ریاضی پایه پنجم ابتدایی نکته ای پیرامون آزمون عملکردی ریاضی پنجم ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه پنجم دبستان بانک فایل پژوهشی دبیران آنلاین با گردآوری نمونه های کامل و دقیق سوالات و آزمون عملکردی درسی در این مورد به گرد آوری و تدوین آزمون عملکردی ریاضی پنجم ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه پنجم دبستان پرداخته است.آزمون عملکردی ریاضی پنجم ابتدایی به همراه سوالات ریاضی پایه پنجم دبستان یک فایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده : mohsen